Ansök om plats

Vi är glada att du är intresserad av att söka plats till ditt barn på vårt föräldrakooperativ! Här finner du information om hur ansökan går till

Ett möte med förskolechefen och medlem från styrelsen möjliggör för oss att presentera våran förskola. Samt att vi får chansen att stämma av med er så ni är införstådda i vad ett föräldrakooperativ är

Kontakta oss för att boka in ett möte

Anmälan med e-legitimation
Anmälan utan e-legitimation
Pappersblankett

Ansökan kan göras med och utan e-legitimation på Gävle kommuns hemsida. Välj området ”Sörby” och sedan ”Sålunda” under val av förskoleenhet.