Synpunkter och klagomål

Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål kring förväntningar som inte uppfyllts eller kring brister i verksamheten välkomnar vi att du framför dessa. Du kan välja att vända dig direkt till personalen, till rektor eller till styrelsen.Vi uppmuntrar att du följer stegen nedan som Gävle kommun tillämpar vid klagomål på förskola eller pedagogisk omsorg.

Steg 1: Kontakta personalen på förskolan

Om du eller ditt barn inte är nöjda med något på förskolan eller har synpunkter på verksamheten är det bra om du börjar med att ta kontakt med någon i personalen på förskolan.

Steg 2: Kontakta rektor och/eller styrelse

Om du upplever att du inte får hjälp eller stöd av personalen på förskolan så kan du kontakta rektor, Ulrika Ågren, eller styrelsen. Det är rektors ansvar att se till att verksamheten bedrivs med kvalitet och att barnen får det stöd de behöver. Det är också förskolechefen som fattar beslut om olika åtgärder. Styrelsen är ytterst ansvarig för förskolans verksamhet.

Steg 3: Kontakta chef för förskolan

Om problemet inte blir löst efter att du har pratat med förskolechefen för den förskola ditt barn går på, kan du vända dig till chefen över alla förskolor i Gävle kommun, Camilla Larsson.

Kontaktuppgifter

Christin Jäderberg

Tf. rektor på Sålunda Föräldrakooperativ

026-65 11 48

076-020 24 65

rektor@salunda.se

Elin Nordström

Ordförande i styrelsen, Sålunda Föräldrakooperativ

070-499 15 91

elinnordstroem@hotmail.com  (Elin) eller styrelsen@salunda.se (hela styrelsen)

Camilla Larsson
chef för förskolan
026-17 95 69
camilla.i.larsson@gavle.se