Maten

Tillagas av våran egna kock.

Ekologiskt och närodlat används i största möjliga mån.
Hänsyn tas till allergier och annan överkänslighet.