Arbetsglädje

 • Vårdnadshavare som tillhör riskgrupp gör inte arbetsglädje VT2021
 • Vi gör arbetsglädje utomhus i så stor utsträckning som möjligt. Finns det behov av att vara inomhus rekommenderas användande av engångsmunskydd (munskydd finns tillgängliga på Sålunda)
 • Personer som är anställda vid verksamheter i länet, där det bedöms pågå ett större utbrott, ombeds att inte göra arbetsglädje på förskolan

Hämtning/Lämning

 • Barnen hämtas och lämnas utomhus eller i hallen och vi håller avstånd och försöker begränsa trängsel genom att vara 1 vuxen per familj åt gången i hallen

Symptom på covid-19

 • Barn får mildare symtom av covid-19 än vuxna. Feber och hosta är de vanligaste symtomen, men en del barn får också diarré, kräkningar, trötthet och rinnsnuva. Som vårdnadshavare är det viktigt att vara uppmärksam på även lättare symptom på sjukdom. Barn som är sjuka ska vara hemma.
 • Barn som har lättare förkylningsbesvär, som till exempel tillfällig snuva eller enstaka hostningar, kan vara i förskolan om de för övrigt upplevs som friska. Om förskolepersonalen uppmärksammar symptom på förskolan (exempelvis snuva som inte går över eller återkommande hosta) kontaktas vårdnadshavaren för att komma och hämta barnet. Vid frågor eller synpunkter på sådana hämtningar uppmanas vårdnadshavare att kontakta styrelsen.
 • Barnet ska stanna hemma i minst 7 dagar vid symptom och minst två dagar symptomfria innan de kan komma åter till förskolan. Här finns vägledning från folkhälsomyndigheten beträffande bedömning av smittfrihet.

 Testning

 • Barn från och med förskoleklass rekommenderas att lämna PCR-prov. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn, det kan också vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller ordinarie vårdcentral.
  • Vid negativt provsvar och om inget prov har tagits gäller samma sak. Stanna hemma minst 7 dagar vid symptom och minst 2 symptomfria dagar.
  • Vid positivt provsvar gäller förhållningsregler enligt smittskyddslagen. Vårdnadshavare får förhållningsregler och information från regionens smittskydd.

Här hittar du mer information om hur du ska agera beroende på provsvar.