Föräldrarna är också en viktig del av Sålundas Förskola. Vi har upplevt att föräldrarna är mycket engagerade och delaktiga i förskolans verksamhet. Det finns en stark gemenskap och samarbete mellan föräldrar och personal för att främja barnens utveckling och trivsel.