Mer info 

Ni når förskolan på salunda@salunda.se och ordförande i föreningen på ordforande@salunda.se

Adress

Sålunda föräldrakooperativ
Oskarsplan 15
802 54 Gävle

Telefon

026-65 11 48