Vad innebär det att förskolan är ett föräldrakooperativ?
Svar: Ett föräldrakooperativ är en förskola som ägs och drivs av föräldrar eller vårdnadshavare till de barn som går på förskolan. Du som förälder är med i en arbetsgrupp och bidrar till förskolans utveckling och har arbetsglädjepass som bokas in terminsvis. Arbetsgrupperna som finns är styrelsen, verksamhetsgruppen och husteamet. De föräldrar som är med i styrelsen har arbetsgivaransvar. Du som förälder har ett nära samarbete med pedagogerna och stor inblick i förskolans verksamhet. På Sålundas föräldrakooperativ får ditt barn god omsorg i en hemtrevlig miljö med välutbildad personal.

Vad innebär ett arbetsglädjepass?
Svar: Ett arbetsglädjepass inkluderar umgänge med barngruppen, städning och stängning. Här får du som förälder en stor inblick i barngruppen. Genom arbetsglädjen lär du känna alla barn och föräldrar som skapar en stor trygghet.

Hur mycket tid tar det att engagera sig i ett föräldrakooperativ?
Svar: Arbetsglädje (tid i barngruppen) ligger för närvarande på 15 timmar per termin. Här har du som förälder möjlighet att uppmuntra barnen till lek och kan även planera utflykter i närområdet tillsammans med barnen. Utöver arbetsglädjepassen förväntas du som förälder medverka på möten i din arbetsgrupp, medlemsmöten samt årsmöten.

Är det dyrare att ha sitt barn på Sålunda jämfört med en kommunal förskola?
Svar: Nej, Sålunda har samma taxa som kommunala förskolor i Gävle. Läs mer om avgifter inom förskola och pedagogisk omsorg i Gävle här.