Utbildad förskolepedagog. Började på Sålunda mars 2024.