Utbildad förskolepedagog och utbildar sig just nu till rektor.